De verhouding tussen mens en natuur

De mens speelt een vitale rol in de natuur, net als eender welk ander organisme op aarde. Wat ons echter van de natuur scheidt, is het vermogen om onze plaats in de natuur werkelijk te begrijpen.

Dit cognitieve vermogen van ons is historisch gezien de oorzaak geweest van een waargenomen scheiding tussen mens en natuur. Om een duurzame toekomst te kunnen bereiken waarin de mens een meer natuurlijke rol inneemt en een minder overheersende invloed heeft, is het echter noodzakelijk dat wij onze relatie met de natuur gaan herbekijken.

Een verandering in de manier waarop wij de natuur beschouwen kan duidelijke politieke, economische en sociale gevolgen hebben. Ons sterk ontwikkeld cognitieve vermogen, ons bewustzijn en ons geweten zou ons ertoe moeten verplichten om onze positie op aarde opnieuw te evalueren, in plaats van haar te blijven degraderen.

Zo zijn er een aantal manieren waarop we kunnen starten met het heroverwegen van onze relatie met de natuur, maar deze vergen enorme inspanningen. Door middel van een universeel onderwijsprogramma is het mogelijk om mensen over heel de wereld aan te moedigen zichzelf als deel van een groter geheel te beschouwen.

Door mensen te informeren over het milieu, evolutie en ecologie, kunnen we hen de instrumenten voor verandering aanreiken. Om de noodzakelijke verandering tot stand te brengen is het van cruciaal belang dat mensen actie ondernemen.

Door middel van een universeel milieu-educatieprogramma is het mogelijk om mensen aan te zetten tot het vormen van nieuwe opvattingen over de wereld en het begrijpen van hun plaats in onze wereld.

Juist om deze reden hebben we bij Nutrifoodz gekozen om nu ook blogartikels te schrijven onder de naam “IMPACT”, waarmee we meer bewustwording willen creëeren rond sociaal-ecologische problemen, en waarbij de persoonlijke acties van elk individu deel kunnen uitmaken van mogelijke oplossingen.

Een universeel onderwijsprogramma zou dus een grote stimulans zijn voor verandering in de manier waarop wij elkaar en ons milieu zien. Een fundamentele verandering in gedrag is echter een primair component in het bereiken van een duurzame toekomst. Een toekomst waarin de natuur haar gang kan gaan zonder menselijke tussenkomst.

Gregg Easterbrook bespreekt een soortgelijke toekomst in zijn 'The Ecorealist Manifesto' : "...het langetermijnperspectief van de natuur zou gecombineerd kunnen worden met de kortetermijninzichten van de mens op manieren die mensen, machines en de natuur in staat stellen samen te werken tot wederzijds voordeel" *(The Ecorealist Manifesto, P. 1).

Opdat de aarde haar evenwicht zou bewaren, is het belangrijk dat wij als soort onze grenzen niet overschrijden. Dit vereist een universele inspanning om onze relatie met de natuur opnieuw te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Conclusie

Na duizenden jaren van maatschappelijke evolutie, bevinden we ons op het hoogtepunt van technologie en vervuiling. We aanschouwen nu al de gevolgen van onze industriële manieren door het uitsterven van soorten, het smelten van gletsjers en de vernietiging van het landschap.

Terwijl we doorgaan met het verstoren van de natuurlijke systemen van de wereld, zien we een opeenvolging van desastreuse gevolgen. Onze erkenning van deze effecten suggereert dat onze rol in de natuur veel invloedrijker is dan het zou moeten zijn.

Daarom is het noodzakelijk dat we grote veranderingen doorvoeren en dat we dit zo snel mogelijk doen! Onze rol in de natuur zou er één moeten zijn van zelfvoorziening in plaats van commercialisering. We hebben de wereld te lang uitgebuit en de gevolgen daarvan zijn nu overal zichtbaar.

Aangezien alles met alles samenhangt, hebben wij niet het recht om inbreuk te maken op de bestaansmiddelen van andere soorten. In feite zouden ons cognitieve vermogen, ons bewustzijn en ons begrip van de natuur ons moeten verplichten om de integriteit van het milieu te handhaven.

We moeten dus dringend de manier veranderen waarop we de natuur beïnvloeden. Wij moeten de natuurlijke orde der dingen respecteren en een manier vinden om ook zo te leven. Hoewel een mentaliteitsverandering een volledige herziening van onze huidige economische en politieke structuren zou vereisen, is het iets wat gedaan moet worden.

Zoals de geschiedenis aantoont, is het zeer waarschijnlijk dat, als we expansie en ontwikkeling blijven aanmoedigen, dit grote gevolgen zal veroorzaken voor het klimaat en de ecologie.

We moeten al ons verstand en al onze krachten bundelen om een nieuwe en duurzame manier te ontwikkelen waarmee we omgaan met onze waardevolle planeet!
- There is only one earth, and we must work together to protect her! -

Auteur: Joshua

Gepassioneerd door sport, muziek en het nastreven en promoten van een healthy lifestyle. Mijn carrière als sportmodel en fitnesscoach is het fundament van de roeping om mijn kennis met een groter publiek te delen. Daarom heb ik me gericht op het schrijven van motiverende en instruerende blog artikels voor Nutrifoodz. Ook is mijn missie om mensen te inspireren om hun geest, lichaam en ziel in balans te brengen, zodat ook zij hun eerste stappen kunnen zetten naar het creëren van hun beste zelf en een betere wereld.

Onze 100% Geen-Risico Belofte

Bestel nu zonder zorgen. Probeer het gewoon 14 volle dagen uit en als het voor jou niet zou werken, dan krijg jij je gezonde investering gewoon terug! Er is absoluut geen enkel risico om het even te proberen. Zelfs indien je de smaak niet lekker zou vinden, krijg jij je geld terug!

1 x NUTRIFOODZ COMPLETE

vanaf € 1,43 per shake
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
+70.000 trotse Nutrianen

inclusief gratis verzending

100% Geen-Risico Belofte
Niet tevreden = Niet betalen
secure

1 x NUTRIFOODZ GOLD

vanaf € 0,62 per portie
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
+70.000 trotse Nutrianen

inclusief gratis verzending

100% Geen-Risico Belofte
Niet tevreden = Niet betalen
secure

1 x NUTRIFOODZ GREENS DETOX

vanaf € 0,62 per portie
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
+70.000 trotse Nutrianen

inclusief gratis verzending

100% Geen-Risico Belofte
Niet tevreden = Niet betalen
secure

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *